Browsing by Author วงศกร, เพิ่มผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2016การพัฒนาวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกำลัง 50 วัตต์ เพื่อใช้ขับหลอด LED กำลังสูงให้ค่าตัวประกอบกำลังเป็น 1วงศกร, เพิ่มผล; Poempon, Wongsakorn; สถาพร, จำรัสเลิศลักษณ์; Chamruslertlux, Sataporn
2020การศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำ ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการศิลป์ชัย, ลีลิตธรรม; Leelitthum, Silchai; วงศกร, เพิ่มผล; Poempol, Wongsakorn
2020ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครวงศกร, เพิ่มผล; Poempol, Wongsakorn
2015รูปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่มีผลต่อการเกื้อกูลกันในชุมชน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครวงศกร, เพิ่มผล; Poempol, Wongsakorn