Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018พัฒนาระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนรินลดา, ก่อทอง; สิริมาศ, , มีฮุง
2018การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระเป๋าออนไลน์กัณฑมาศ, แสงจันทร์; ชลดา, เฉลิมพุฒิ
2020สื่อมัลติมีเดียเรื่อง "อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีศึกษา ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน"กัณฐิกา, รัตนบุรี
2020สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง โรคไข้เลือดออกอรญา, โพธิ์ศิริ; นภัสสร, อรรคปัสสา
2021สื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ผกามาส, เล็กกลิ่น; ปัณณวิชญ์, เรือนศรีลา
2020การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "พยัญชนะภาษาอังกฤษ"สิทธิพร, โพธิวร; พุทธชาติ, คงเนียม
2021การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวังพราวแพร, บุญหล้า; รัตติกาล, ป้อมสอาด
2017การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “สื่อการสอน A-Z คำศัพท์สัตว์น่ารู้"กฤษดา, เจริญผิว; วิจิตรา, วงษ์เปรม; ธราเทพ, มอญเจริญ
2017การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ เรื่อง "โรคมะเร็งปากมดลูก"ชลิตา, อิ่มจิตร์; ปรียานุช, เค้าแก้ว
2017การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "ระบบย่อยอาหาร"อโนชา, ยิ่งนอก; จักรพงศ์, คล้ายอ่อน