Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn
2015การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ด ในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ ฉบับสมบูรณ์ธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn
2020การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn
2015การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chiewsivanond, Natsupa; วีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai