Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครนุชรา, แสวงสุข; Sawangsuk, Nuchara
2020การจัดการความรู้เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครสมจินตนา, จิรายุกุล; Jirayukul, Somjintana; วินัยธร, วิชัยดิษฐ์; Wichaidit, Winaithorn; สุธิดารัตน์, มัทธวรัตน์; Mattavarat, Sutidarat
2020การจัดการความรู้ด้านกระบวนการผลิตหัตถกรรมไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดินสมจินตนา, จิรายุกุล; Jirayukul, Somjintana
2020รูปแบบการพัฒนามัคคุเทศก์กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างการจัดการท่องเที่ยวโดย ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนกุฏีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร; Fuangprayoon, Tamonwan; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chewsiwanon, Natsupa