Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, วงษ์คำชัย; Wongkumchai, Tachakorn; แอนนา, พายุพัด; Payupat, Anna; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow
2018ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากเสาวนีย์, ปรัชญาเกรียงไกร; Prachayagringkai, Soawanee; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow
2018การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพิศิษฐ์, บวรเลิศสุธี; Bowornlertsutee, Pisit; ธัชกร, วงษ์คำชัย; Worngkumchai, Tachakorn; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow
2018การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, วงษ์คำชัย; Wongkumchai, Tachakorn; แอนนา, พายุพัด; Payupat, Anna; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow