Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 62 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012การบริหารจัดการของผู้บริหารในการดำเนินงานประเมินคุณภาพนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย (โรงเรียนเอกชนกลุ่ม 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1รวิรัช, พูลสุข; Poonsuke, Rawirat
2012สภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรท้องถิ่นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในสำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครไกรสร, ปลื้มอารีย์; Pleamaree, Krison
2012ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ปภังกร, หัสดีธรรม; Hatsadeetam, Papungkorn
2012ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ เขต 2น้ำผึ้ง, สุสี; Susee, Numphung
2012ความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการบริหารแนวพุทธกับภาวะผู้นำของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพระมหาวีรศักดิ์, คุณทวิน; Kuntawin, Phramaha Virasak
2012ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามแนวทศพิธราชธรรมกับหลักอิสลาม ในเขตกรุงเทพมหานครภัคพงศ์, ซาลาม; Salam, Phakphong
2012พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ณัฐิดา, ใหมพรม; Mhaipom, Nathida
2012การบริหารจัดการของผู้บริหารเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญขวัญนภา, อินปอง; Inpong, Kwunnapa
2012การปฏิบัตตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน ในจังหวัดสมุทรปราการสุกันญา, ขันทองดี; Khanthongdee, Sukanya
2012ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพบ์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) สำนักงานใหญ่พรชัย, อภิธรรมวินัย; Apithumvinai, Pornchai