Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 57 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “สื่อการสอน A-Z คำศัพท์สัตว์น่ารู้"กฤษดา, เจริญผิว; วิจิตรา, วงษ์เปรม; ธราเทพ, มอญเจริญ
2015การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ การแยกขยะ"ฐานมาศ, นาทันนึก; วราเศรษฐ์, สีดา
2018การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "MV เพลงผู้หญิงของแผ่นดิน"สุภัทร, สกุลยิ่งยืนนาน; พีรภาว์, กันธา
2018การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย MUSIC VIDEO เพลง "ผู้ปิดทองหลังพระ"ศิริพร, จำเริญสุข; อรวรรณ, เหมะธุลิน
2018การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "มารู้จักหมู่โลหิตกันเถอะ"ขวัญนภา, เจริญจิตร; สมพงษ์, คำตัน
2016การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “MV เพลงพระราชาในนิทาน (เสถียรธรรมสถาน)"นริต, กินวารี; ประลอง, จันทร์ฝอย
2018การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการ์ตูน เรื่อง The Story of a lieนารีรัตน์, เรื่อศรีจันทร์; สิทธิกร, ดีรอด
2018การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง มิวสิควีดีโอเพลง "ทางกลับบ้าน"รัตนะ, ชาวสีกุก; อภิชาติ, สะแสงสาร
2018การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง 19 ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้เกี่ยวกับการเดินทางธนกร, พฤกษาจรีเวโรจน์; จันทิมา, วิริภิรมย์กูล
2018การพัฒนาระบบ เรื่อง “ระบบบันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน"นรินทร์, ศรีมงคลธร; นัทวุฒิ, ทับไทย