Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 89 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011ประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรียินดี, ธนาทิพย์อุดมโชค; Tanatip-udomchok, Yindee
2011กระบวนการเข้าสู่การขายบริการทางเพศของผู้ชายกับผู้ชายณัฐพล, บรรพกาญจน์; Banpakan, Natapon
2011การตัดสินใจขอรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครชยพร, ธนะไชย; Thanachai, Chayaporn
2011ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนสังกัดเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการนพรัตน์, วิเศษโวหาร; Wisetwoharn, Nopparat
2011การให้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งผลต่อประชาชนผุ้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองชนัญชิดา, ชูจรัส; Chucharat, Chananthida
2011การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในทัศนะของประชาชนฐิติภัค, โกฉิม; Kochim, Titipuk
2011ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการศึกษาที่ 4 กรุงเทพมหานครชุติมนฑณ์, นครชัย; Nakornchai, Chutimon
2011การบริหารการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครพระมหาสุทัศน์, ไชยะภา; Chaiyapa, Phramaha Sutas
2011ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3พระมหาธิติภาณ, ปราบพล; Prabphol, Phramaha Thitipan
2011ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ประอร, พันธ์เตี้ย; Puntear, Praorn