Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020สื่อมัลติมีเดียเรื่อง "อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีศึกษา ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน"กัณฐิกา, รัตนบุรี
2022สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 5 "โรคอ้วนลงพุง"นิมมานนท์, วงศ์สุริยะโชติ; พัชราภรณ์, แจ่มจำรัส
2020การพัฒนาสื่อ เรื่อง โรค Coronavirus (COVID-19)อำไพ, จูมพลา; พิทยารัตน์, ลายพุ่ม
2022สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุดมพงษ์, ทองทา; จุฑาทิพย์, แก้วทา
2021สื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ผกามาส, เล็กกลิ่น; ปัณณวิชญ์, เรือนศรีลา
2022การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ เรื่อง "5 โรคพันธุกรรมนำสู่รุ่นลูก"กัญญาวีร์, ศรีอ่ำดี; ธีรวัฒน์, บุญชินวุฒิกุล
2022สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "6 ข้อควรปฏิบัติหลังกลับถึงบ้าน ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19"อาทิตย์, เดชบุญ; เจนจิรา, ไชยมาตร์
2020การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "พยัญชนะภาษาอังกฤษ"สิทธิพร, โพธิวร; พุทธชาติ, คงเนียม
2022สื่อมัลติมีเดีย เรื่่อง "รูปทรงเรขาคณิต"นภสวรรณ, สุริวัง; สัตตบงกช, โสปัญหาริ
2022สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "โรคที่มากับหน้าฝน"อนิศา, สร้อยฟ้า; กฤษฏิ์, ศรีสุวรรณ