Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 29 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “สื่อการสอน A-Z คำศัพท์สัตว์น่ารู้"กฤษดา, เจริญผิว; วิจิตรา, วงษ์เปรม; ธราเทพ, มอญเจริญ
2020สื่อมัลติมีเดียเรื่อง "อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีศึกษา ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน"กัณฐิกา, รัตนบุรี
2022สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 5 "โรคอ้วนลงพุง"นิมมานนท์, วงศ์สุริยะโชติ; พัชราภรณ์, แจ่มจำรัส
2017การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง โรคความดันโลหิตสูงณัฐดนัย, ฤกษ์เปรมปรี; วัชรพล, พรมวงค์; สถิต, แก้วมณี
2020การพัฒนาสื่อ เรื่อง โรค Coronavirus (COVID-19)อำไพ, จูมพลา; พิทยารัตน์, ลายพุ่ม
2017การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ เรื่อง "โรคมะเร็งปากมดลูก"ชลิตา, อิ่มจิตร์; ปรียานุช, เค้าแก้ว
2017การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "ระบบย่อยอาหาร"อโนชา, ยิ่งนอก; จักรพงศ์, คล้ายอ่อน
2015การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ การแยกขยะ"ฐานมาศ, นาทันนึก; วราเศรษฐ์, สีดา
2018การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "MV เพลงผู้หญิงของแผ่นดิน"สุภัทร, สกุลยิ่งยืนนาน; พีรภาว์, กันธา
2018การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง โรคร้ายที่เกิดจากขยะจิราพร, แสงสุก; อัญชิษฐา, นุ่มทิม