Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 78 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2010คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการตัดสินใจเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเสริฐ, สิงห์เรือง; Singrueng, Prasert
2010การมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี อำเภอเสาธง จังหวัดสมุทรปราการประจวบ, ลีลาภัทรากร; Leelapatarakorn, Prajuab
2010การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการนันทพร, ชูจันทร์; Choojan, Nantaporn
2010บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการวารุณี, แสงวัฒน์; Sangwat, Warunee
2010ความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการนารี, พฤกษมาศ; Phueksamas, Naree
2010ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาจิรันดร, วิกสูงเนิน; Viksungnoen,Jirandon
2010แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกทิศากร, กลิ่นบุบผา; Klinbubpha, Tisakorn
2010ผลการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหัวเสือวรรธนภรณ์, ศรีสุข; Srisuk, Wanthanapron
2011ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการศึกษาที่ 4 กรุงเทพมหานครชุติมนฑณ์, นครชัย; Nakornchai, Chutimon
2010ผลของการปฏิรูปการศึกษาต่อครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3บุญยรัตน์, จ่ายพัตร; Jaipat, Bunyarat