Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 32 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการศึกษาที่ 4 กรุงเทพมหานครชุติมนฑณ์, นครชัย; Nakornchai, Chutimon
2010ผลของการปฏิรูปการศึกษาต่อครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3บุญยรัตน์, จ่ายพัตร; Jaipat, Bunyarat
2010การพัฒนาครูของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3ประสงค์, ศรีนิล; Srinil, Prasong
2009บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครนิภาภัทร, ม่วงแก้ว; Muangkaew, Nipapat
2011ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3พระมหาธิติภาณ, ปราบพล; Prabphol, Phramaha Thitipan
2011ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ประอร, พันธ์เตี้ย; Puntear, Praorn
2011ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนา ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษารัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครพระมหาสัญญา, เชื้อคนหมั้น; Chuakonman, Phramaha Sunya
2011การวางแผนบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1วันทนีย์, มนูทัศน์; Manuthat, Wantanee
2010ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบการประเมินสมรรถนะการพัฒนาตนเอง ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกาาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจุฑามาศ, พลับสวาท; Plubsawat, Jutamars
2011ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ชยาภรณ์, นินนานนท์; Ninnanon, Chayaporn