Browsing by Author นิธิภัทร, บาลศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2016การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนิธิภัทร, บาลศิริ; Balsiri, Nithipattara
2020การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน บนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนิธิภัทร, บาลศิริ; Balsiri, Nithipattara
2018การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ เกษตรกร เขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครนิธิภัทร, บาลศิริ; Balsiri, Nithipatara
2012โครงการวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนในเขตฝั่งธนบุรีนิธิภัทร, บาลศิริ; นงเยาว์, อุทุมพร; ปนัดดา, ยิ้มสกุล; สายพิณ, ธรรมบำรุง