Browsing by Author ปนัดดา, ยิ้มสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การสร้างนวัตกรรมเสริมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยในทศวรรษหน้าโดยใช้ชุมชนและสถานศึกษาเป็นฐานปนัดดา, ยิ้มสกุล; Yimsakal, Panadda; วิไล, ตั้งจิตสมคิด; Tangchitsomkit, Wilai; วาสนา, เพิ่มพูล; Permpool, Wasana; นฤมล, ปภัสสรานนท์; Papatsaranon, Naruemon; วาสนา, สังข์พุ่ม; Sangpum, Wasana
Jan-2018การเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัวของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปนัดดา, ยิ้มสกุล; Yimsakul, Panadda
2012โครงการวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนในเขตฝั่งธนบุรีนิธิภัทร, บาลศิริ; นงเยาว์, อุทุมพร; ปนัดดา, ยิ้มสกุล; สายพิณ, ธรรมบำรุง