Browsing by Author Kaewsuk, Sunanta

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันพี่เลี้ยงสุนันทา, แก้วสุข; Kaewsuk, Sunanta; สมจินตนา, จิรายุกุล; Jirayukul, Somjintana; สุธิดารัตน์, มัทธวรัตน์; Mattavarat, Sutidarat; สุธาสินี, แสงมุกดา; Saengmookda, Suthasinee
2013การศึกษาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสุนันทา, แก้วสุข; Kaewsuk, Sunanta
2016บทบาทของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน บ้านบางตาแผ่น ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองสุนันทา, แก้วสุข; Kaewsuk, Sunanta