Browsing by Author Saktewin, Suchila

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2017กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดสมุทรปราการสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
2017การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาให้เอื้อต่อการเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทำให้ชุมชน เข้มแข็งในจังหวัดสมุทรปราการสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
2019การสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila; นุชรา, แสวงสุข; Sawangsuk, Nuchara; ประพัฒน์, เขียวประภัสสร; Keawprapassorn, Prapat; วสุธิดา, นักเกษม; Nakkasem, Wasutida
2019วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันกับองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila