Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การจัดการความรู้เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครสมจินตนา, จิรายุกุล; Jirayukul, Somjintana; วินัยธร, วิชัยดิษฐ์; Wichaidit, Winaithorn; สุธิดารัตน์, มัทธวรัตน์; Mattavarat, Sutidarat
2020การจัดการความรู้ด้านกระบวนการผลิตหัตถกรรมไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดินสมจินตนา, จิรายุกุล; Jirayukul, Somjintana
2015การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดีและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ ชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมจินตนา, จิรายุกุล; Jirayukul, Somjintana; วิสิทธ์ิ, โพธิวัฒน์; Phothiwat, Wisit