Browsing by Author วรารัตน์, เขียวไพรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2015การพัฒนาตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการความเสี่ยงทางธุรกิจและบริบทของวิสาหกิจชุมชนวรารัตน์, เขียวไพรี; Khewpairee, Vararat
2012คุณลักษณะสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวรารัตน์, เขียวไพรี; Khewpairee, Vararat
Jan-2018รูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหารชาลี, อินทรชัย; Intarachai, Chalie; วรารัตน์, เขียวไพรี; Khewpairee, Vararat; ประภาพิทย์, อินทรชัย; Intarachai, Paparpit
2017รูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหารในจังหวัดสมุทรปราการชาลี, อินทรชัย; Intarachai, Chlie; วรารัตน์, เขียวไพรี; Khewpairee, Vararat; ประภาพิทย์, อินทรชัย; Intarachai, Paparit
2017รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครวรารัตน์, เขียวไพรี; Khewpairee, Vararat; สมหมาย, คำประชม; Kumprachum, Sommai
2017รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนวรารัตน์, เขียวไพรี; Khewpairee, Vararat