Browsing by Author พรศิริ, กองนวล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากกล้วยน้ำว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมสำหรับชุมชนนวลระหง, เทพวิวัฒน์จิต; Thepwiwatjit, Nualrahong; พรศิริ, กองนวล; Kongnuan, Pornsiri; ไกรรัช, เทศมี; Thetmee, Krairuch; จันวิภา, สุปะกิ่ง; Supaking, Janwipa
Jan-2020การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีี กรุงเทพมหานครพรศิริ, กองนวล; kongnual, Pornsiri; สุชาดา, ธโนภานุวัฒน์; Tanopanuwat, Suchada; วิไล, ตั้งจิตสมคิด; Tangchitsomkit, Wilai
2016การวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตต้นจาก ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการประสิทธิ์, ภูสมมา; Pusomma, Prasit; พรศิริ, กองนวล; kongnuan, Pornsiri; นวลระหง, เทพวิวัฒน์จิต; Thepwiwatjit, Nualrahong; จันวิภา, สุปะกิ่ง; Supaking, Janwipa
2016การศึกษากระบวนการเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุและการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการพรศิริ, กองนวล; Kongnual, Pornsiri; วิไล, ตั้งจิตสมคิด; Taugchitsomkit, Wilai; สุชาดา, ธโนภานุวัฒน์; Tanopanuwat, Suchada
2016การศึกษากระบวนการเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการมงคล, พรสิริภักดี; Pornsiripakdee, Mongkol; พรศิริ, กองนวล; Kongnual, Pornsiri
2012การอนุรักษ์ไม้ป่าชายเลนเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรปราการพรศิริ, กองนวล; kongnual, Pornsiri