Browsing by Author พิมพงา, เพ็งนาเรนทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครปฐมพิมพงา, เพ็งนาเรนทร์; Pimpanga, Phangnarean
2016การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุพิมพงา, เพ็งนาเรนทร์; Phangnarean, Pimpanga
Jan-2021การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุพิมพงา, เพ็งนาเรนทร์; Phangnaren, Pimpanga
Jul-2015การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ของท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพิมพงา, เพ็งนาเรนทร์; Phangnaren, Pimpanga
2012โครงการวิจัยบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพิมพงา, เพ็งนาเรนทร์; Phangnarean, Pimpanga