Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2014ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
Apr-2017การกลั่นแกล้งรังแกกันในที่ทำงาน: พฤติกรรม ที่มาและผลกระทบ และการป้องกันจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
Jul-2013การเปลี่ยนแปลงองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
Jan-2014ระบบผลการปฏิบัติงานสูง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานขององค์การจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
Jan-2013บทบาทเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประสบความสำเร็จจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong