Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-25 of 25 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2009ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสามเสนจักรกฤษณ์, มีนาค; Menak, Jakkrit
2003ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการวลัยภรณ์, วชิรเขื่อนขันธ์; Vachirakuankhan, Valaiporn
2006ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการให้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เพียร, แก้วสวัสดิ์; Kaewsawadi, Pian
2002การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานครสมคิด, ภู่สุด; Poosud, Somkid
2006ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อฝ่ายพิธีการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่โสภาวรรณ, ทองเอม; Thongaim, Sopawan