Browsing by Author บุษกร, สุทธิประภา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกะปิกึ่งสำเร็จรูปศศิอาภา, บุญคง; Boonkong, Sasiapa; ข่ายทอง, ชุนหสุวรรณ; Chunhasuwan, Khaithong; บุษกร, สุทธิประภา; Sutthiprapa, Bussakorn; จันวิภา, ภุมรินทร์; Pummarin, Janwipa
2022การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสำหรับอาหารทอดศศิอาภา, บุญคง; Boonkong, Sasiapa; ข่ายทอง, ชุนหสุวรรณ; Chunhasuwan, Khaithong; บุษกร, สุทธิประภา; Sutthiprapa, Bussakorn
2016การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยนำภูมิปัญญาไทยสู่สากล กรณีศึกษาชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครศศิอาภา, บุญคง; Boonkong, Sasiapa; ข่ายทอง, ชุนหสุวรรณ; Chunhasuwan, Khaitong; บุษกร, สุทธิประภา; Suttiprapa, Bussakorn
2015คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม กรณีศึกษาพื้นที่ เขตธนบุรีบุษกร, สุทธิประภา; Suttiprapa, Bussakorn; ศศิอาภา, บุญคง; Boonkong, Sasiapa; ข่ายทอง, ชุนหสุวรรณ; Chunhasuwan, Khaithong
2017วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารมุสลิมบุษกร, สุทธิประภา; Suttiprapa, Bussakorn; ศศิอาภา, บุญคง; Boonkong, Sasiapa; ข่ายทอง, ชุนหสุวรรณ; Chunhasuwan, Khaitong