Article Other University บทความมหาวิทยาลัยอื่น Collection home page

Logo
Article Other University - บทความ มหาวิทยาลัยอื่นเบื้องต้น

Copyright Of Dhonburi Rajabhat University - ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกะปิกึ่งสำเร็จรูปศศิอาภา, บุญคง; Boonkong, Sasiapa; ข่ายทอง, ชุนหสุวรรณ; Chunhasuwan, Khaithong; บุษกร, สุทธิประภา; Sutthiprapa, Bussakorn; จันวิภา, ภุมรินทร์; Pummarin, Janwipa
2020การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมลูกจากเชื่อมศศิอาภา, บุญคง; Boonkong, Sasiapa
2022การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสำหรับอาหารทอดศศิอาภา, บุญคง; Boonkong, Sasiapa; ข่ายทอง, ชุนหสุวรรณ; Chunhasuwan, Khaithong; บุษกร, สุทธิประภา; Sutthiprapa, Bussakorn
2016Production of Vinegar from Nipa (Nypa fruticans Wurmb) Sap Using Rapid-tray-culture Method for Community UseThepwiwatjit, Nualrahong
2018Development of Dried Nipa Palm Leaf for InfusionThepwiwatjit, Nualrahong
Jan-2020การส่งไดกราฟกำลังสามของริงสลับที่จำกัดอิทธิวัฒน์, โตเจริญนิรัติศัย; Tocharoenirattisai, Ittiwat
2019การจัดการค่ายพักแรมสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนุสรา, แสวงสุข; ประพัฒน์, เขียวประภัสสร; Sawangsuk, Nuchara; Keawprapassorn, Prapat
2020กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn
2018การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดีและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ ชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมจินตนา, จิรายุ; Jirayukul, Somjintana; วิสิทธิ์, โพธิวัฒน์; Phothiwat, Wisit
2016การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวรรณนภา, โพธิ์ผลิ; phopli, Wannapa
2018การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมวรรณนภา, โพธิ์ผลิ; Phopli, Wannapa; สมิทธิ์, เจือจินดา; Jueajinda, Samith; ณรงค์พล, เอื้อไพจิตรกุล; Aulpaijidkul, Narongpon
2018การศึกษาทักษะชีวิต โดยใช้โปรแกรมฝึกความคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์สมิทธิ์, เจือจินดา; Jueajinda, Samith
2017กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดสมุทรปราการสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
2017การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาให้เอื้อต่อการเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทำให้ชุมชน เข้มแข็งในจังหวัดสมุทรปราการสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
Jan-2014ระบบผลการปฏิบัติงานสูง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานขององค์การจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
Jan-2013บทบาทเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประสบความสำเร็จจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
Dec-2014ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
Jul-2013การเปลี่ยนแปลงองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
Apr-2017การกลั่นแกล้งรังแกกันในที่ทำงาน: พฤติกรรม ที่มาและผลกระทบ และการป้องกันจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
2016Learning Elements Affecting Practical CompetenciesKongrungchok, Pisutphong; Tunlasakun, Khanchai
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25